Kadra

Zarząd spółki stanowią osoby o bogatym wieloletnim doświadczeniu. Posiadamy dobrzewykwalifikowaną i

dynamiczną kadrę kierowniczą, legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi wydaniami przez

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.Proponujemy dogodne warunki współpracy dostosowując je do

indywidualnych potrzeb klientów. Gwarantujemy szybką i sprawną realizację oraz wysoką jakość.